Nova minimalna plaća

Na temelju čl.7. Zakona o minimalnoj plaći (NN 39/13) donesena je Uredba o visini minimalne plaće (NN 115/16), kojom je propisana visina minimalne bruto plaće za puno radno vrijeme i koja iznosi 3.276,00 kn.


Ova minimalna plaća primjenjuje se u razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2017.godine. Također je od 01.siječnja 2017. propisana tzv. "direktorska" plaća, tj. najniža osnovica za obračun doprinosa članu uprave trgovačkog društva koji je u punom radnom vremenu zaposlen u tom društvu i ona iznosi 5.030,35kn.

U nastavku je povijesni pregled minimalnih bruto plaća za puno radno vrijeme u razdoblju od 2008.godine do sada.

razdoblje iznos minimalne
bruto plaće
01.07.2008. - 31.05.2009. 2.747,00
01.06.2009. - 31.05.2013. 2.814,00
01.06.2013. - 31.12.2013. 2.984,78
01.01.2014. - 31.12.2014.

3.017,61

01.01.2015. - 31.12.2015.

3.029,55

01.01.2016. - 31.12.2016.

3.120,00